تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تبلیغات


چیدمان کلاس . . .

وقتی دانش آموز بودم اول سال معلم بچه ها را به ترتیب قد جلوی کلاس ردیف میکرد و به همون ترتیب روی نیمکت هایی که انگار میخ شده بودند به زمین و قرار نبود از جاشون تکون بخورند انگار که ماراهم میخ میکردند و قرار بود تا آآآخر سال روی همون نیمکت ها و با همون چیدمان بشینیم. . . 

ورود به کانال تلگرام