تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


چیدمان کلاس . . .

وقتی دانش آموز بودم اول سال معلم بچه ها را به ترتیب قد جلوی کلاس ردیف میکرد و به همون ترتیب روی نیمکت هایی که انگار میخ شده بودند به زمین و قرار نبود از جاشون تکون بخورند انگار که ماراهم میخ میکردند و قرار بود تا آآآخر سال روی همون نیمکت ها و با همون چیدمان بشینیم. . .